Welkom bij Metamorfose Vertalingen

Metamorfose Vertalingen BV is een vertaalbureau dat zich met name richt op klanten in het bedrijfsleven en bij de overheid. Naast vertalingen biedt Metamorfose ook redactiediensten en taaladvies in meer algemene zin. Wij presenteren ons nadrukkelijk als kwaliteitsbureau. We kunnen dat waarmaken door uitsluitend samen te werken met bijzonder ervaren vertalers en gebruik te maken van rigide procedures waarmee we de inhoudelijke, stilistische en terminologische kwaliteit van de vertaling kunnen garanderen.

Expertise en dienstverlening

Expertise en dienstverlening zijn de hoofdpunten waarop wij ons willen onderscheiden in de vertaalsector. Als opdrachtgever verwacht u immers een smetteloze vertaling van uw documenten of webteksten, op het door u gewenste tijdstip. Dit vereist een leverancier die het vak uitstekend beheerst en zich ook goed realiseert wat uw behoeften zijn.

Als vertaalbureau streven wij ernaar om met onze klanten een duurzame relatie aan te gaan. Dit komt voort uit onze overtuiging dat een perfecte vertaling alleen tot stand kan komen in samenwerking met de opdrachtgever. Hoe beter wij u  leren kennen, hoe beter wij de stijl van onze vertalingen kunnen afstemmen op de behoeften van uw organisatie.

NEN-gecertificeerd         NEN-EN 15038 vertaalbureau

Sinds januari 2012 zijn wij gecertificeerd volgens NEN-EN 1538, het Europese kwaliteitskeurmerk voor vertaalbureaus. Audit en certificatie worden jaarlijks verzorgd door het certificatie-instituut Kiwa Nederland BV. Metamorfose Vertalingen is daarnaast lid van de Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland (VViN).

Internationaal

Metamorfose Vertalingen is werkzaam voor opdrachtgevers in zowel Nederland als daarbuiten. De meeste van onze klanten zijn gevestigd in de grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht, maar ook buiten de Randstad zijn wij actief. Op internationaal niveau werken wij onder meer voor de instellingen van de Europese Unie (Europese Commissie, het Hof van Justitie van de Europese Unie en Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie). Onze opdrachtgevers bevinden zich in uiteenlopende  sectoren (overheid, onderwijs, kunst & cultuur, financiële, juridische, technische en medische sector).